Kilitli menülerin kullanımı için üye olup MORAT PUAN kullanmak gerekir..MORAT PUAN reklam videosu izlenerek ücretsiz olarak veya kullanım paketlerinden satın alınarak elde edilir.// Video reklam anlaşmalarımız sona erdiğinden bir süre reklam videosu izlenerek MORATPUAN kazanılamayacaktır.. || Saat 17.00 de ertesi günün verileri hazır olur.MORAT PUAN kullanarak faydalanabilirsiniz. Kullanım yaptığınızda 1 MORATPUAN hesabınızdan düşer ve 5 saat süre ile kilitli menüler açılır. Günün Sözü:

Seveceğin bir iş seçersen,yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.

KONFÜÇYÜS

Test

public function Multiple(string $name, array $item = array(), $data = null): string
{
  $label = $item["label"] ?? null;
  $required = isset($item["required"]) && $item["required"] == 1 ? "required validate[required]" : null;
  $required_label = isset($item["required"]) && $item["required"] == 1 ? "required" : null;
  $value = !empty($data) && isset($data[$name]) ? $data[$name] : null;
  $html = '<div class="form-group mb-3">
            <label for="id_' . $name . '" class="' . $required_label . '">' . $label . '</label>
            < class="form-control 2bs4 ' . $required . '" name="' . $name . '[]" id="id_' . $name . '" multiple style="width: 100%;" >
              <option value="">Seçiniz</option>';
  $each_item = null;
  foreach ($item["_item"] as $item_key => $item_value) {
   $each_item .= '<option value="' . $item_key . '" ' . (in_array($item_key,$value) ? "ed" : null) . '>' . $item_value . '</option>';
  }
  $html .= $each_item . '</>
      </div>';
  return $html;
}