Kilitli menülerin kullanımı için üye olup MORAT PUAN kullanmak gerekir..MORAT PUAN reklam videosu izlenerek ücretsiz olarak veya kullanım paketlerinden satın alınarak elde edilir.// Video reklam anlaşmalarımız sona erdiğinden bir süre reklam videosu izlenerek MORATPUAN kazanılamayacaktır.. || Saat 17.00 de ertesi günün verileri hazır olur.MORAT PUAN kullanarak faydalanabilirsiniz. Kullanım yaptığınızda 1 MORATPUAN hesabınızdan düşer ve 5 saat süre ile kilitli menüler açılır. Günün Sözü:

Seveceğin bir iş seçersen,yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın.

KONFÜÇYÜS

Morata Neden Gerek Duyuldu

Gerek doğasından gelen bahse yatkınlık, gerekse günümüzde her yönüyle endüstrileşen ve paraya dayalı hale gelen sportif gösteriler nedeniyle değişen insan manzaraları ,sadece oyunun kuralları yönünden bir disiplin ihtiyacı doğurmamış, aynı zamanda bahis yapacak kişi açısından da disiplinli, bilimsel bir davranış biçimi gereği doğurmuştur. Zira yarışacak atlara ait kağıt üzerinde kısa süreli, manuel bir karşılaştırma çalışması yaparak ,TV-radyo programlarının konu uzmanlarını ve yorumcularını dinleyerek ,gazeteden yorum okuyarak birçok bilinmez içerisinde başkalarına ait gözlem ve değerlendirmelerden bir sonuca ulaşmayı ummak gerçekçi değildir. Oysa günümüzde bu bilgilere teknolojik ortamda ulaşmak, ulaştığın bilgiye bir anlam yüklemek ,yetmediği durumlarda önce varsa kendi gözlem ve düşüncelerine , sonra başka seçeneklere başvurmak en optimum olanıdır.

MORAT ile tahmin kavramı; soyut, kişisel, sistemsiz ve dayanaksız olmaktan çıkabilmekte , istatistik bilimi ile dilerseniz salt olarak ,dilerseniz katsayılar ile yoğurularak somut ve net bir şekilde mobil – web uygulama haliyle kullanıcıya sunulmaktadır.

Konuları ne kadar bilimsel boyuta oturtup ,altını doldurabilir ve somutlaştırabilirsek doğruya o kadar yaklaşacağımızdan, sağlıklı birey ve toplumu oluşturabileceğiz. Temelsiz yaklaşım, duyum kültürü ve duygusallık tartışmalarımızın ve davranışımızın temeli olmamalıdır.

MORAT ile ; geçmiş datalar baz alınarak kullanıcıyı da hem belirlediği kriterler yönünden , hem de dilerse salt istatistik sonucun ötesine geçebilmek için kişisel iyileştirme katsayıları belirleterek olayın içine sokmak suretiyle kişisel tatmini de sağlatarak bir sonuç sıralaması elde etmeye çalışan istatistiksel alt yapılı bir uygulamadır. Bu sayede ilgili yarışa ait ,belirlediği kriterlere göre net bir sıralama görebilecek, bu sıralamanın nelere göre oluştuğunu bilebilecek, dilerse müdahil olabilecek ve tatmin edici bir karar mekanizması ile bahsini yapabilecektir. Burada mantıklı bir sonuç ortaya çıkarabilmek kadar, kullanıcının aldığı zevk boyutunu öne çıkarabilecek bir sistem düşünülmüştür.

Konunun her aşaması canlı varlık üzerinedir. Bahis konusu canlıdır, sahibi de, çalıştıranı da, yorumlayanı da, para verip bahis yapanı da. Bu kadar sübjektiflik varken , oluşacak sonucu doğru bilmek neredeyse imkansızdır. Koşacak olan at ile bahis yapan arasındaki değişkenleri ortadan kaldırıp, teknoloji ve bilimden yararlanıp mümkün oldukça konuyu basitleştirip somutlaştırmak işin temelidir.

Uygulama sadece istatistiksel bir sonuç elde etmek üzere sıkıcı değildir. Ürünümüz canlı olduğu için değişkenlerin olması da doğaldır. Projemizde matematikselleştiremediğimiz için dışarıda kalmış gibi gözüken ; atların orjin özellikleri, havanın yağış ve sıcaklık durumu , jokeyin uyumu, starttan çıkıp çıkmadığı vb durumlar ile kullanıcının geçmiş tecrübeleri, gözlemleri, eğer kullanmak isterse duyumları da konunun soyut girdileridir. Kullanıcının bunları matematiksel ifade haline getirebilmesi ve istatistiksel sonuca ilave edebilmeleri de “ kişisel iyileştirme katsayısı” adı altında oluşturulan seçenekle mümkün hale gelebilmektedir. Yine uzman olarak değer verdiği yorumcuların düşünceleri de matematiksel hale getirilip bir katsayı halinde dileyen kullanıcının faydasına sunulmaktadır.

Aslında sosyal faaliyet olarak son derece zevkli olan bu sporu basit bir bahis kültürüne indirgemek büyük haksızlıktır. Bir kesim bilinçli uygulayıcı bunun bir zevk aracı olduğunu bilerek, bütçesini hiç etkilemeyecek küçüklükte , hazırlık aşamasından emek harcama zevkini de yaşayarak, hakkını vererek yer almaya çalışmaktadır. Ancak manuel data bakma değerlendirme çalışması, günümüzün hızlı akışında kaynağa ulaşmada ve zaman ayırmada yaşadığı sorun ya bu zevkten mahrum kalmasına neden olmakta yada gazete veya televizyonların yetersiz ve kişisel dayanaklarına katlanarak konuya dahil olmaya çalışmaktadırlar. Başka bir kesim bu işe daha fazla zaman ayırabilmekte ancak gerek manuel, ilkel çözümlemeler ile duyumlara ve yorumlara mahkum olarak sonuç çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bu kesim para kazanmayı zevk almaktan önde tutup, yöntemlerini de dayanaksızlıktan ve soyutluktan aldıkları için iki yanlıştan bir doğru çıkmayacağından uygulamadan yararlanıcı olarak önemli bir hedef kitle durumundadır.